Skierowanie nie jest wymagane przy zgłaszaniu się do:

  • wenerologa;
  • dla osób chorych na gruźlice;
  • dla osób zakażonych wirusem HIV;
  • dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych;

Rodzaje skierowań do specjalisty:

Skierowanie na konsultację   uprawnia ubezpieczonego do jednej wizyty (konsultacji) u lekarza specjalisty.
Skierowanie na leczenie (objęcie opieką) lub kontynuację leczenia  pacjent, który  otrzymał takie skierowanie  przychodzi na następne wizyty do lekarza specjalisty bez skierowania.

Termin realizacji recepty:

·na antybiotyki 7 dni od daty jej wystawienia.
·na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 60 dni od daty jej wystawienia.
·Pozostałe recepty 30 dni od daty jej wystawienia

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować nas, że możemy wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

Dokumentacja medyczna:

Na  wniosek pacjenta, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią.

TELEFONY ZAUFANIA

Pomarańczowa Linia, dla Osób z Problemem Alkoholowym
tel: 0 800-140-068

Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel: 0 800-120-002

Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym
tel: 0 801-199-990

Telefon Ogólnopolski ds. AIDS
tel: 958

Młodzieżowy Telefon Zaufania
tel: 988

Strony internetowe:

Dla chorych na SM www.delfin.clan.pl
www.free.of.pl/s/slabomocni/
www.sm.esculap.pl
Dla chorych na cukrzycę www.diabetyk.org.pl/
Dla chorych na HCV www.prometeusze.pl
Dla chorych mających depresję www.depresja.org