Medycyna Pracy

(III piętro – pok. 313)

Zakres świadczeń:

Badania profilaktyczne pracowników:

  • Wstępne (wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli zmieni sie charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia)
  • Okresowe – (osoby pracujące juz na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia)
  • Kontrolne – (obowiązkowo musza być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.

Wykonywanie badań profilaktycznych przewidzianych do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Dwa rodzaje badań sanitarno-epidemiologicznych:

  • dla osób, które pracują przy produkcji lub obrocie żywnością (formularz do pobrania)
  • dla osób pracujących na stanowiskach, gdzie istnieje możliwośc przeniesienia zakażeniem na inne osoby (formularz do pobrania)

 

 Dostępni Lekarze Medycyny Pracy:

lek.med. Andrzej Górnikiewicz
lek.med. Adam Gawron
lek.med. Andrzej Galubiński
lek. med. Maciej Szubiński

Rejestracja:

Pracownik ze skierowaniem od pracodawcy zgłasza sie do pielęgniarki medycyny pracy. Rejestracja odbywa się w godzinach lub pod numerem telefonu: 58 781 18 68.

poniedziałek 7.00 – 14.00
wtorek 12.00 – 14.00
środa 7.00- 14.00
czwartek 7.00-7.30 / 9.30-14.00
piątek 7.00-7.30 / 11.00-14.00

Pacjent otrzymuje skierowanie na badania i ustala datę wizyty do lekarza profilaktyka i wykonuje zlecone badania. W dniu badania pacjent zgłasza sie z wynikami badań. Lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia, jeden egzemplarz zaświadczenia jest dla pracodawcy, drugi dla pacjenta.

 Ważne informacje:

Wykonywanie badań laboratoryjnych i radiologicznych dla potrzeb medycyny pracy w zakresie ustalonym z pracodawcą.

Wykonywanie badań diagnostycznych na specjalnym sprzęcie(EKG, audiometr, spirometr, RTG)
-jeżeli wymagaja tego stosowne przepisy medycyny pracy

 Informacje dodatkowe:

Pracodawca/Pracownik ma możliwość odwołania się od treści orzeczenia lekarskiego badającego,w ciągu 7 dni od momentu otrzymania/odbioru zaświadczenia.