Medycyna pracy

Rejestracja

Pracownik ze skierowaniem od pracodawcy zgłasza się do pielęgniarki medycyny pracy. Rejestracja odbywa się w godzinach lub pod numerem telefonu:

58 781 18 68
.

III piętro

Dzień tygodniaGodziny otwarcia
Poniedziałek7.00 – 13.00
Wtorek8.00 – 14.00
Środa7.00 – 14.00
Czwartek7.00 - 7.30 | 9.30 - 13.00
Piątek7.00 - 7.30 | 11.00 - 13.00

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie medycyny pracy.

Przed skierowaniem pracownika na badania w zakresie Medycyny Pracy, należy zawrzeć umowę w zakresie Medycyny Pracy z naszą Przychodnią.

Zawieranie umów sekretariat: 
58  78 11 866 w godz. 8.00-14.00

Pacjent otrzymuje skierowanie na badania i ustala datę wizyty do lekarza profilaktyka i wykonuje zlecone badania. W dniu badania pacjent zgłasza się z wynikami badań. Lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia, jeden egzemplarz zaświadczenia jest dla pracodawcy, drugi dla pacjenta.

 Ważne informacje:

Wykonywanie badań laboratoryjnych i radiologicznych dla potrzeb medycyny pracy w zakresie ustalonym z pracodawcą.

Wykonywanie badań diagnostycznych na specjalnym sprzęcie(EKG, audiometr, spirometr, RTG)
-jeżeli wymagają tego stosowne przepisy medycyny pracy

 Informacje dodatkowe:

Pracodawca/Pracownik ma możliwość odwołania się od treści orzeczenia lekarskiego badającego,w ciągu 7 dni od momentu otrzymania/odbioru zaświadczenia.

Zakres świadczeń:

Badania profilaktyczne pracowników:

  • Wstępne (wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli zmieni sie charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia)
  • Okresowe – (osoby pracujące juz na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia)
  • Kontrolne – (obowiązkowo musza być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.

Wykonywanie badań profilaktycznych przewidzianych do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dwa rodzaje badań sanitarno-epidemiologicznych:

  • dla osób, które pracują przy produkcji lub obrocie żywnością (formularz do pobrania)
  • dla osób pracujących na stanowiskach, gdzie istnieje możliwośc przeniesienia zakażeniem na inne osoby (formularz do pobrania)

 Dostępni Lekarze Medycyny Pracy:
lek.med. Andrzej Górnikiewicz
lek.med. Adam Gawron
lek.med. Andrzej Galubiński

Przydatne dokumenty:

* skierowanie na badanie lekarskie (pobierz plik)
 
* badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
dla osób, które pracują przy produkcji lub obrocie żywnością (pobierz plik)

dla osób pracujących na stanowiskach, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażeniem na inne osoby (pobierz plik)

– umowa w zakresie Medycyny Pracy z Przychodnią (pobierz plik).

 
* cennik medycyny pracy   (pobierz plik)
Wielkość czcionki
Kontrast