Medycyna pracy

MEDYCYNA PRACY GDYNIA
Zapraszamy do Poradni Medycyny Pracy. Oferujemy kompleksową obsługę firm. Zapewniamy życzliwą i przyjazną atmosferę. Dokładamy wszelkich starań aby wszystkie badania wykonali Państwo w ciągu jednego dnia.  Mamy doświadczenie w realizacji dużych zleceń.

REJESTRACJA 58 78 11 868.

Dzień tygodniaGodziny otwarcia
Poniedziałek7.00 – 13.00
Wtorek8.00 – 14.00
Środa7.00 – 14.00
Czwartek/Piątek7.00 – 13.00

Przed skierowaniem pracownika na badania w zakresie Medycyny Pracy, należy zawrzeć umowę w zakresie Medycyny Pracy z naszą Przychodnią.

Zawieranie umów sekretariat:  58 78 11 866 w godz. 8.00-14.00

 • MEDYCYNA PRACY: podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca1997 o Służbie Medycyny Pracy (Dz.U.1997 Nr 96 poz. 593,  z późn. zm.
 • Pracodawca ma obowiązek do zawarcia pisemnej umowy z placówką medyczną. Umowa powinna być zawarta na czas nie krótszy niż 1 rok.
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki medycznej w ramach Medycyny Pracy oraz ponosić koszty z tytułu tych badań,
 • Pracownik musi mieć wystawione przez pracodawcę skierowanie na badania profilaktyczne,
 • Pracownik bez aktualnego orzeczenia lekarskiego nie może być dopuszczony do pracy,

Przydatne dokumenty:

 • skierowanie na badanie lekarskie (pobierz plik)
 • badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych:
  • dla osób, które pracują przy produkcji lub obrocie żywnością (pobierz plik)
  • dla osób pracujących na stanowiskach, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażeniem na inne osoby (pobierz plik)
 • umowa z Przychodnią w zakresie Medycyny Pracy (pobierz plik)
 • cennik medycyny pracy (pobierz plik)
Component 1 – 1
lek. med. Adam Gawron
Component 1 – 1
lek. med. Andrzej Górnikiewicz
Component 1 – 1
lek. med. Andrzej Galubiński

Zakres świadczeń:

Badania profilaktyczne pracowników:

 • Wstępne (wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli zmieni sie charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia)

 • Okresowe – (osoby pracujące juz na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia)

 • Kontrolne – (obowiązkowo musza być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.

Wykonywanie badań profilaktycznych przewidzianych do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dwa rodzaje badań sanitarno-epidemiologicznych:

 • dla osób, które pracują przy produkcji lub obrocie żywnością (formularz do pobrania)

 • dla osób pracujących na stanowiskach, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażeniem na inne osoby (formularz do pobrania)

Badania medycyna pracy Gdynia – kiedy powinniśmy udać się na wizytę? W ciągu trwania umowy o pracę niezbędne są badania medycyny pracy: badania  wstępne, kontrolne i okresowe. Badania medycyna pracy Gdynia przeprowadzane są przez lekarza medycyny pracy, a  pracodawca ma obowiązek zapewnienia profilaktycznej opieki medycznej. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście”  jest wiodącym dostawcą usług medycyny pracy Gdynia.

Poradnia Medycyny Pracy  Zaprasza do Współpracy Pracodawców.

Wielkość czcionki
Kontrast