Karta Dilo

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie Pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.

Wstępna diagnostyka onkologiczna realizowana jest w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w następujących zakresach:

 • chirurgia
 • poradnia chorób płuc
 • urologia
 • hematologia
 • dermatologia
 • laryngologia
 • endokrynologia
 • nefrologia
 • neurologia

KARTA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO (KARTA DILO) :

 • pełni rolę skierowania,
 • jest ważna u wszystkich świadczeniodawców posiadających zawartą umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych, którzy w ramach umowy w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne posiadają wyodrębniony zakres skojarzony przeznaczony na diagnostykę onkologiczną,
 • jest własnością pacjenta, jednakże na czas leczenia pacjenta jego Karta DILO jest zatrzymywana przez świadczeniodawcę danego etapu,
 • karta zostaje zamknięta w sytuacji gdy w wyniku diagnostyki wstępnej nie potwierdzono rozpoznania nowotworu złośliwego (zamkniecie na poziomie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej) lub gdy zakończono leczenie pacjenta (zamknięcie na poziomie Leczenia Szpitalnego),
 • jest ewidencjonowana centralnie na obszarze całego kraju (unikanie dubli) i wydawana raz dla danego PESEL i danego rozpoznania ICD-10,
 • posiada unikalny numer identyfikacyjny, który jest nadawany automatycznie za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby, po zamknięciu poprzedniej karty.
Wielkość czcionki
Kontrast