Spirometria

Rejestracja odbywa się w poradni chorób płuc

REJESTRACJA  58 781-18-13

Badanie to służy ocenie wydolności oddechowej człowieka,określa pojemność zawartych w płucach gazów,dostarcza informacji o sprawności wentylacyjnej i układu oddechowego.
Badanie to wykonuje się u ludzi ze schorzeniami układu oddechowo-krążeniowymi lub w celu dokonania ekspertyzy w zawodowych chorobach płuc.
Podobnie jak pomiar ciśnienia tętniczego w nadcisnieniu,spirometria jest badaniem niezbędnym przy monitorowaniu leczenia chorób układu oddechowego.
Wykonywane próby u ludzi zdrowych może być użyteczna w ocenie ich przydatności do pracy w określonych zawodach lub uprawiania sportów
Połączenie badania spirometrycznego z próba farmakologiczną pomocne jest w ustaleniu rozpoznania choroby np:u większości chorych na astmę oskrzelową występuje nadwrażliwość na leki wywołujące skurcz oskrzeli.Badanie to umożliwia dobór odpowiedniego leku przy astmie napadowej lub stałej.